Hoogsensitiviteit - HSP (Highly Sensitive Person)

Hoogsensitiviteit is een persoonlijkheidskenmerk dat voorkomt bij ongeveer 15% van de mensen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat hoogsensitieve personen anders denken, waardoor ze de wereld op een andere manier beleven. Bij HSP'ers worden binnenkomende prikkels diepgaand verwerkt in de hersenen waardoor deze waarnemingen en belevingen een sterke impact hebben. Het gaat zowel om externe prikkels (wat je ziet, hoort, ruikt, …) als om interne prikkels (hongergevoel, spierpijn, gedachten, …).

Hoogsensititviteit is geen afwijking of stoornis, maar een persoonlijkheids- of karaktertrek. Het valt niet onder de DSM-criteria (classificatie van psychische stoornissen).

Hoogsensitiviteit is een talent : HSP'ers kunnen "meer doen" met de informatie die voorhanden is, ze zijn opmerkzaam en hebben oog voor detail. Vaak zijn het creatieve en innovatieve mensen. In een positieve, ondersteunende en aanmoedigende omgeving kunnen ze op vele vlakken boven anderen uitstijgen.

Maar elke medaille heeft een keerzijde. Door de diepgaande verwerking hebben HSP'ers een hoger risico op overprikkeling en kunnen ze sterke emotionele reacties tonen. Bovendien zijn ze vaak plichtsbewust en hebben ze een groot inlevingsvermogen waardoor ze zichzelf wegcijferen voor anderen.

Het niet onderkennen van hoogsensitiviteit en/of er niet op een gepaste manier mee omgaan kan leiden tot onzekerheid, angst, depressie, vermoeidheid, burn-out, lichamelijke klachten, … En zoals elk persoonlijkheidskenmerk heeft het ook een invloed op communicatie, sociale contacten, relaties, werk, …

De begeleiding van hoogsensitieve personen kan bestaan uit :
  • inzicht in het kenmerk
  • acceptatie
  • leren om overprikkeling te doen dalen én te voorkomen
  • leren inzetten op het talent
  • komen tot vergroten van zelfzorg, welbevinden en zelfrealisatie
  • dieper ingaan op thema's als communicatie, werk, partnerrelatie, … in functie van de persoonlijke, specifieke noden
U wenst deze behandeling te starten of wil meer informatie?