Cliëntgerichte - experiëntiële therapie

Wat is Cliëntgerichte therapie ?

Cliëntgerichte therapie is een vorm van inzichtgevende psychotherapie met uitgangspunt persoonlijke ontwikkeling. Er wordt ervan uitgegaan dat de mens in staat is zelf zijn problemen op te lossen, d.w.z. de cliëntgerichte psychotherapeut vertrouwt op de groei- en ontwikkelingsmogelijkheden van de cliënt. De cliënt leert ervaren wat zijn eigen, unieke gedachten en gevoelens zijn, zodat hij of zij meer in contact komt met zichzelf. Als iemand zijn gevoelens kan ervaren en accepteren, is hij beter in staat om met moeilijke situaties in het leven om te gaan. Het doel van therapie is daarom niet zozeer het oplossen van een bepaald probleem, maar veeleer de cliënt te helpen zicht te krijgen op de belemmeringen die tot dan toe een bevredigende oplossing in de weg lijken te staan. De therapeut biedt de cliënt zijn interesse, acceptatie en inlevingsvermogen. De therapeut oordeelt en bekritiseert niet, maar luistert aandachtig naar de cliënt, en probeert te verhelderen wat er gezegd wordt. Door de cliënt volledig te accepteren zoals die is, helpt de therapeut de cliënt zichzelf niet te veroordelen.

Als iemand zijn gevoelens kan ervaren en accepteren, is hij beter in staat om met moeilijke situaties in het leven om te gaan.


U wenst deze behandeling te starten of wil meer informatie?