Groepspraktijk van Psychologen & slaapspecialisten

Ons multidisciplinair team van psychologen


Coach - Klinisch psycholoog – Psychotherapeut – Neuropsycholoog - Slaapexpert

 • Master Klinische Psychologie volwassenen, KU Leuven
 • Opleiding Klinische psychologie volwassenen KU Leuven
 • Psychoanalytische Psychotherapie KU Leuven
 • Neuropsychologie
 • Diagnostiek volwassenen VUB
 • Mindfulness en cognitieve training stress-pijnreductie
 • CBT-i Barcelona (Morin)
 • Lid VVKP en BFP
 • Erkend door psychologencommissie: 732109633
 • Erkend psychotherapeut door CM, Liberale Mutualiteit en de Voorzorg
 • EMDR (i.o.) bij vzw Integrativa

Alexander Mellemans Alexander Mellemans
alexander@huismidori.be
0475 81 16 42

Klinisch psycholoog - Psychotherapeut

Coördinator diagnostiek en testen

 • Gezondheidswetenschappen Universiteit Maastricht
 • Master Mental Health Universiteit Maastricht
 • Cognitieve gedragstherapie Rino Eindhoven
 • Diagnostiek bij autisme Rino Utrecht
 • Psychotherapeut bij de Universiteit Antwerpen
 • Lid VVKP en BFP
 • Erkend door de psychologencommissie: 902112925

Claudia Fonsaer is klinisch psycholoog en integratieve psychotherapeut. Claudia is als coördinator van het diagnostiekteam het eerste aanspreekpunt en onderhoudt het intake- en adviesgesprek met iedere cliënt of ouder. Hiernaast volgt zij de dossiers nauw op. Reeds verschillende jaren deed zij ervaring op voor het verrichten van diagnostiek in Nederland waar zij nog steeds werkzaam is en wordt ondergedompeld in de nieuwe en recente ontwikkelingen.

Klinisch psycholoog - Psychodynamisch kindertherapeut (io)

Coördinator kinderteam

 • Master Klinische psychologie, VUB 
 • BaNaBa Buitengewoon Onderwijs, UCLL
 • Postgraduaat Autisme, UCLL
 • Psychodynamisch kindertherapeut (i.o.), KU Leuven
 • Lid VVKP en BFP 
 • Erkend door de psychologencommissie: 882116240 
 • Erkend psychotherapeut door de Voorzorg, de Liberale Mutualiteit, Vlaams en Neutraal Ziekenfonds.

Ine heeft gewerkt in het buitengewoon onderwijs en begeleidt kinderen en jongeren met emotionele en/of gedragsproblemen en kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis. Haar focus is gericht op de doelgroep van kinderen en jongeren van 6 tot 21 jaar, als coördinator van het kinderteam volgt zij alle ontwikkelingen hieromtrent op. Naast ontwikkelingsproblemen zoals ASS en psychische problemen, behandelt ze ook kinderen en jongeren met een laag zelfbeeld, een laag zelfvertrouwen, hechtingsproblematieken, problemen in de ouder-kind relatie,...


Kim Lemmens Kim Lemmens
kim@huismidori.be

Klinisch psycholoog - Hartcoherentie en biofeedback practitioner- HSP expert

 • Master Klinische Psychologie KU Leuven
 • Acceptance and Commitment Therapy, ACT Academie België
 • Hoogsensitiviteit voor Professionals, VUB
 • HeartMath Practitioner : hartcoherentie en biofeedbacktraining, HeartMath Benelux
 • Burn-out opleiding, The Human Link
 • Lid VVKP en BFP
 • Erkend door de psychologencommissie: 712114504
 • Voice Dialogue Facilitator deel 1, Voice Dialogue Instituut

Sandra deed ervaring op in een psychiatrisch ziekenhuis alsook binnen het brede werkveld van Human Resources. Sandra werkt in haar begeleidingen op basis van inzichten uit o.a. de acceptance and commitment therapy (ACT) en de positieve psychologie. Ze biedt specifieke begeleidingen aan rond hartcoherentie (met behulp van biofeedbacktraining) en rond hoogsensitiviteit. Daarnaast richt Sandra zich onder meer op vragen rond uitbouw van veerkracht en vitaliteit, stresspreventie en burn-out behandeling, angst en onzekerheid, optimaliseren van de life-work balance en life coaching in het algemeen.

Klinisch psycholoog - EMDR practitioner - psychotherapeut (io)

 • Postgraduaat 'Interactionele Vormgeving' (io)
 • EMDR bij Integrativa vzw
 • Master Klinische en gezondheidspsychologie KU Leuven
 • Master Health and Social Psychology - Maastricht University
 • Lid VVKP, BFP, VVTIV
 • Erkend door de psychologencommissie: 862112382
 • Lid van EMDR-Belgium vzw
 • Ondervoorzitter van PsyZOLim vzw

Sarah biedt psychologische begeleiding aan (jong)volwassenen en ouderen. Ze werkt vanuit het model van Interactionele Vormgeving (I.V.), een nieuwe vorm waarbij, vertrekkend vanuit een integratieve visie, verschillende therapeutische stromingen in interactie worden gebracht tot een nieuw model.
Haar specifieke interesse gaat uit naar werken met trauma, verlieservaringen en stressgerelateerde klachten. U kunt bij haar echter ook terecht voor allerlei problematieken zoals depressieve klachten, stemmingsklachten, angstklachten, dwang,…
Naargelang de noden en problematiek, wordt gebruikt gemaakt van verschillende therapeutische technieken (vb gesprekstherapie, gedragstherapie, creatieve therapie, relaxatietherapie, mindfulness, EMDR…).


Annick Ulburghs Annick Ulburghs
annick@huismidori.be
0498 24 88 84

Klinisch psycholoog - Neuropsycholoog

 • Master Klinische Psychologie Volwassenen, KU Leuven
 • Permanente Vorming Klinische Neuropsychologie, KU Leuven
 • Lid VVKP, BFP en VVNP
 • Erkend door de psychologencommissie: 922115165
 • ACT: Acceptance and Commitment Therapy, Allegre België

Als neuropsycholoog heeft Hanne een specifieke interesse in de werking van de hersenen en hoe de relatie tussen cognitie, emotie en gedrag een invloed heeft op een persoon zijn dagelijkse functioneren en klachten. Hanne maakt met het diagnostische proces bij volwassenen met neurologische problemen. Ze is ook werkzaam in een ziekenhuis, waar ze instaat voor neuropsychologisch onderzoek bij ouderen.

Hanne legt zich ook toe op het behandelen van neuropsychologische  problemen (cognitie, emotie, gedrag) ten gevolge van onder andere niet aangeboren hersenletsel (NAH), neurodegeneratieve aandoeningen, ASS, ADHD. In haar begeleiding vindt ze het belangrijk om de krachten waarover iedereen beschikt in te zetten en gebruikt ze technieken vanuit de cognitieve gedragstherapie, ACT en mindfulness. Volwassenen en ouderen kunnen bij haar terecht voor diverse problematieken zoals depressie, verlieservaring, omgaan met pijn, stress, onzekerheid, belastende mantelzorgsituaties …


Valerie Huijnen VALERIE HUIJNEN
valerie@huismidori.be
0484 90 49 81

Klinisch psycholoog voor kinderen en adolescenten

 • Master in de Klinische Psychologie voor Kinderen en Adolescenten, KUL
 • Geïnteresseerd in de systeemtherapeutische benadering
 • Erkend door de psychologencommissie: 932118592

Laura heeft ervaring op vlak van psychodiagnostiek en de begeleiding van gezinnen. Ze bekijkt het kind als deel van een systeem en betrekt graag ouders bij het hulpverleningsproces. Ze werkt zowel met jonge kinderen als adolescenten die verschillende problemen ervaren zoals ADHD, ASS, depressieve klachten, angst, trauma, zelfvertrouwen, sociale problemen, emotieregulatie,… etc. Voor adolescenten biedt ze ook hulp bij identiteitsvragen en ontwikkelingsovergangen. 


Tessa Vanspauwen TESSA vanspauwen
tessa@huismidori.be
0472 73 01 39

Psycholoog voor kinderen en adolescenten

 • Master Klinische en Gezondheidspsychologie – optie kinderen en adolescenten. K.U.Leuven
 • Master Global Health. Universiteit Maastricht
 • EMDR (i.o.) bij vzw Integrativa
 • Lid VVKP, BFP

Franka werkt in de bijzondere jeugdzorg en heeft ervaring op vlak van het begeleiden van kinderen en hun gezinnen. Via cognitieve gedragstherapeutische technieken werkt ze met zowel jonge kinderen als adolescenten.

Ze richt zich ook op traumaverwerking door middel van EMDR bij kinderen en adolescenten. Voor de behandeling van andere klachten (zoals bijvoorbeeld onverwerkte rouw, depressie, eetstoornissen, paniekaanvallen, fobieën en angsten, dwangstoornissen of psychosomatische aandoeningen) kan ze EMDR toepassen, voor zover deze gebaseerd zijn op onverwerkte herinneringen. 

 


Karla Vandebeek Karla Vandebeek
karla@huismidori.be
0497 18 28 17

Seksuoloog

 • Master in de seksuologie, K.u.L
 • Bachelor orthopedagogie, KDG - Hogeschool

Lien is seksuoloog en biedt hulp bij moeilijkheden of bezorgdheden rond seksuele of relationele thema’s.  Je kan bij haar terecht voor diverse problemen of zorgen zoals: pijn bij het vrijen, erectie- of ejaculatieproblemen, problemen met het seksueel verlangen of de seksuele opwinding, seksuele ontevredenheid, relatieproblemen, genderthema’s, moeilijkheden of vragen rond de seksuele voorkeur of geaardheid, parafiliën, fertiliteitsproblemen, seksueel trauma, onzekerheden, seksualiteit na ziekte of een ongeval … . Afhankelijk van de hulpvraag werkt ze met individuen of koppels.

Naast het werk als seksuoloog bij Huis Midori werkt Lien in een voorziening met jongeren met zware emotionele –en gedragsstoornissen (GES+). Hier doet ze ervaring op met deze doelgroep.

 


Hanne Jacobs Hanne Jacobs
hanne.jacobs@huismidori.be
0494 37 75 32
U wenst een behandeling te starten of wil meer informatie?

Multidisciplinaire aanpak

Elke psycholoog heeft eigen specialisaties

Bij Huis Midori te Hasselt heeft elke psycholoog zijn eigen specialisaties. Zo garanderen we u de meest efficiënte behandeling van uw probleem, en bieden we de meest ervaren psychologen in hun vakgebied. Wij zijn er voor u!

Nu aanmelden