Groepspraktijk van Psychologen & slaapspecialisten

Multidisciplinair team van psychologen


Coach - Klinisch psycholoog – Psychotherapeut – Neuropsycholoog - Slaapexpert

 • Master Klinische Psychologie volwassenen, KU Leuven
 • Opleiding Klinische psychologie volwassenen KU Leuven
 • Psychoanalytische Psychotherapie KU Leuven
 • Neuropsychologie
 • Diagnostiek volwassenen VUB
 • Mindfulness en cognitieve training stress-pijnreductie
 • CBT-i Barcelona (Morin)
 • Lid VVKP en BFP
 • Erkend door psychologencommissie: 732109633
 • Erkend psychotherapeut door CM, Liberale Mutualiteit en de Voorzorg
 • EMDR (i.o.) bij vzw Integrativa

Alexander Mellemans Alexander Mellemans
alexander@huismidori.be
0475 81 16 42

Klinisch psycholoog - Psychotherapeut

 • Gezondheidswetenschappen Universiteit Maastricht
 • Master Mental Health Universiteit Maastricht
 • Cognitieve gedragstherapie Rino Eindhoven
 • Diagnostiek bij autisme Rino Utrecht
 • Psychotherapeut bij de Universiteit Antwerpen
 • Lid VVKP en BFP
 • Erkend door de psychologencommissie: 902112925

Claudia biedt psychotherapeutische behandelingen en diagnostiek. Ze heeft veel ervaring met intelligentie- persoonlijkheids- en neuro-psychologisch onderzoek, autisme en ADHD. In haar therapie gebruikt zij technieken vanuit de cognitieve gedragstherapie, cliënt-gerichte therapie en ACT. Ze behandelt oa: depressie, angstklachten, burn-out, trauma, laag zelfbeeld en persoonlijkheidsstoornissen en Tinnitus Retraining Therapy in samenwerking met een audioloog.

Kim Lemmens Kim Lemmens
kim@huismidori.be

Klinisch psycholoog - coördinator kinderteam - Psychodynamisch kindertherapeut (io)

 • Master Klinische psychologie, VUB 
 • BaNaBa Buitengewoon Onderwijs, UCLL
 • Postgraduaat Autisme, UCLL
 • Psychodynamisch kindertherapeut (i.o.), KU Leuven
 • Lid VVKP en BFP 
 • Erkend door de psychologencommissie: 882116240 
 • Erkend psychotherapeut door de Voorzorg, de Liberale Mutualiteit, Vlaams en Neutraal Ziekenfonds.

Ine werkt in het buitengewoon onderwijs en begeleidt kinderen en jongeren met emotionele en/of gedragsproblemen en kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis.
Ze is gericht op de doelgroep van kinderen en jongeren van 6 tot 21 jaar. Naast ontwikkelingsproblemen zoals ASS en psychische problemen, behandelt ze ook kinderen en jongeren met een laag zelfbeeld, een laag zelfvertrouwen, hechtingsproblematieken, problemen in de ouder-kind relatie,...

U kan bij Ine terecht voor individuele speltherapie en psychotherapie voor kinderen en jongeren. Daarnaast wordt er door haar ook ouderbegeleiding aangeboden.


Greet Jeunen Greet Jeunen
greet@huismidori.be
0472 40 64 11

Klinisch psycholoog - Hartcoherentie en biofeedback practitioner- HSP expert

 • Master Klinische Psychologie KU Leuven
 • Acceptance and Commitment Therapy, ACT Academie België
 • Hoogsensitiviteit voor Professionals, VUB
 • HeartMath Practitioner : hartcoherentie en biofeedbacktraining, HeartMath Benelux
 • Burn-out opleiding, The Human Link
 • Lid VVKP en BFP
 • Erkend door de psychologencommissie: 712114504
 • Voice Dialogue Facilitator deel 1, Voice Dialogue Instituut

Sandra deed ervaring op in een psychiatrisch ziekenhuis alsook binnen het brede werkveld van Human Resources. Sandra werkt in haar begeleidingen op basis van inzichten uit o.a. de acceptance and commitment therapy (ACT) en de positieve psychologie. Ze biedt specifieke begeleidingen aan rond hartcoherentie (met behulp van biofeedbacktraining) en rond hoogsensitiviteit. Daarnaast richt Sandra zich onder meer op vragen rond uitbouw van veerkracht en vitaliteit, stresspreventie en burn-out behandeling, angst en onzekerheid, optimaliseren van de life-work balance en life coaching in het algemeen.

Joke Raes Joke Raes
joke@huismidori.be
0484 48 72 21

Klinisch psycholoog - EMDR practitioner - psychotherapeut (io)

 • Postgraduaat 'Interactionele Vormgeving' (io)
 • EMDR bij Integrativa vzw
 • Master Klinische en gezondheidspsychologie KU Leuven
 • Master Health and Social Psychology - Maastricht University
 • Lid VVKP, BFP, VVTIV
 • Erkend door de psychologencommissie: 862112382
 • Lid van EMDR-Belgium vzw
 • Ondervoorzitter van PsyZOLim vzw

Sarah biedt psychologische begeleiding aan (jong)volwassenen en ouderen. Ze werkt vanuit het model van Interactionele Vormgeving (I.V.), een nieuwe vorm waarbij, vertrekkend vanuit een integratieve visie, verschillende therapeutische stromingen in interactie worden gebracht tot een nieuw model.
Haar specifieke interesse gaat uit naar werken met trauma, verlieservaringen en stressgerelateerde klachten. U kunt bij haar echter ook terecht voor allerlei problematieken zoals depressieve klachten, stemmingsklachten, angstklachten, dwang,…
Naargelang de noden en problematiek, wordt gebruikt gemaakt van verschillende therapeutische technieken (vb gesprekstherapie, gedragstherapie, creatieve therapie, relaxatietherapie, mindfulness, EMDR…).


Annick Ulburghs Annick Ulburghs
annick@huismidori.be
0498 24 88 84

Klinisch psycholoog - Neuropsycholoog

 • Master Klinische Psychologie Volwassenen, KU Leuven
 • Permanente Vorming Klinische Neuropsychologie, KU Leuven
 • Lid VVKP, BFP en VVNP
 • Erkend door de psychologencommissie: 922115165
 • ACT: Acceptance and Commitment Therapy, Allegre België

Hanne is als neuropsycholoog verbonden aan een algemeen ziekenhuis, waar ze instaat voor het diagnostisch onderzoek en psychologische begeleiding op de afdelingen geriatrie en neurologie. Haar specifieke interesse gaat uit naar de diagnostiek en het behandelen van neuropsychologische  problemen (cognitie, emotie, gedrag) ten gevolge van onder andere niet aangeboren hersenletsel (NAH), neurodegeneratieve aandoeningen, ASS, ADHD.

In haar begeleiding vindt ze het belangrijk om de krachten waarover iedereen beschikt in te zetten en gebruikt ze technieken vanuit de cognitieve gedragstherapie, ACT en mindfulness. Volwassenen en ouderen kunnen bij haar terecht voor diverse problematieken zoals depressie, verlieservaring, omgaan met pijn, stress, onzekerheid, belastende mantelzorgsituaties …


Valerie Huijnen VALERIE HUIJNEN
valerie@huismidori.be
0484 90 49 81

Yasmine Schalk Yasmine Schalk
yasmine@huismidori.be
0474 49 83 23

Klinisch psycholoog voor kinderen en adolescenten

 • Master in de Klinische Psychologie voor Kinderen en Adolescenten, KUL
 • Geïnteresseerd in de systeemtherapeutische benadering
 • Erkend door de psychologencommissie: 932118592

Laura heeft ervaring op vlak van psychodiagnostiek en de begeleiding van gezinnen. Ze bekijkt het kind als deel van een systeem en betrekt graag ouders bij het hulpverleningsproces. Ze werkt zowel met jonge kinderen als adolescenten die verschillende problemen ervaren zoals ADHD, ASS, depressieve klachten, angst, trauma, zelfvertrouwen, sociale problemen, emotieregulatie,… etc. Voor adolescenten biedt ze ook hulp bij identiteitsvragen en ontwikkelingsovergangen. 


Tessa Vanspauwen TESSA vanspauwen
tessa@huismidori.be
0472 73 01 39

Psycholoog voor kinderen en adolescenten

 • Master Klinische en Gezondheidspsychologie – optie kinderen en adolescenten. K.U.Leuven
 • Master Global Health. Universiteit Maastricht
 • EMDR (i.o.) bij vzw Integrativa
 • Lid VVKP, BFP


Franka werkt in de bijzondere jeugdzorg en heeft ervaring op vlak van het begeleiden van kinderen en hun gezinnen. Via cognitieve gedragstherapeutische technieken werkt ze met zowel jonge kinderen als adolescenten. Haar interesse gaat uit naar psychodiagnostiek en het begeleiden van kinderen met ontwikkelingsachterstand, hechtingsproblematiek, trauma en psychosomatische klachten.

Ze richt zich ook op traumaverwerking door middel van EMDR bij kinderen en adolescenten. Ook voor de behandeling van andere klachten (zoals bijvoorbeeld onverwerkte rouw, depressie, eetstoornissen, paniekaanvallen, fobieën en angsten, dwangstoornissen of psychosomatische aandoeningen) kan ze EMDR toepassen, voor zover deze gebaseerd zijn op onverwerkte herinneringen. 

 


Karla Vandebeek Karla Vandebeek
karla@huismidori.be
0497 18 28 17
Mindfulness oefeningen door Annelies Smolders voor €8

Multidisciplinaire aanpak

Elke psycholoog heeft eigen specialisaties

Bij Huis Midori te Hasselt heeft elke psycholoog zijn eigen specialisaties. Zo garanderen we u de meest efficiënte behandeling van uw probleem, en bieden we de meest ervaren psychologen in hun vakgebied. Wij zijn er voor u!

Nu aanmelden