Groepspraktijk van Psychologen & slaapspecialisten

Ons multidisciplinair team van psychologen


Coach - Klinisch psycholoog – Psychotherapeut – Neuropsycholoog - Slaapexpert

 • Master Klinische Psychologie volwassenen, KU Leuven
 • Opleiding Klinische psychologie volwassenen KU Leuven
 • Psychoanalytische Psychotherapie KU Leuven
 • Neuropsychologie
 • Diagnostiek volwassenen VUB
 • Mindfulness en cognitieve training stress-pijnreductie
 • CBT-i Barcelona (Morin)
 • Lid VVKP en BFP
 • Erkend door psychologencommissie: 732109633
 • Erkend psychotherapeut door CM, Liberale Mutualiteit en de Voorzorg
 • EMDR (i.o.) bij vzw Integrativa

Alexander Mellemans Alexander Mellemans
alexander@huismidori.be
0475 81 16 42

Klinisch psycholoog - Psychotherapeut

Coördinator diagnostiek en testen

 • Gezondheidswetenschappen Universiteit Maastricht
 • Master Mental Health Universiteit Maastricht
 • Cognitieve gedragstherapie Rino Eindhoven
 • Diagnostiek bij autisme Rino Utrecht
 • Psychotherapeut bij de Universiteit Antwerpen
 • Lid VVKP en BFP
 • Erkend door de psychologencommissie: 902112925

Claudia Fonsaer is klinisch psycholoog en integratieve psychotherapeut. Claudia is als coördinator van het diagnostiekteam het eerste aanspreekpunt en onderhoudt het intake- en adviesgesprek met iedere cliënt of ouder. Hiernaast volgt zij de dossiers nauw op. Reeds verschillende jaren deed zij ervaring op voor het verrichten van diagnostiek in Nederland waar zij nog steeds werkzaam is en wordt ondergedompeld in de nieuwe en recente ontwikkelingen.

Klinisch psycholoog - Psychodynamisch kindertherapeut (io)

Coördinator kinderteam

 • Master Klinische psychologie, VUB 
 • BaNaBa Buitengewoon Onderwijs, UCLL
 • Postgraduaat Autisme, UCLL
 • Psychodynamisch kindertherapeut (i.o.), KU Leuven
 • Lid VVKP en BFP 
 • Erkend door de psychologencommissie: 882116240 
 • Erkend psychotherapeut door de Voorzorg, de Liberale Mutualiteit, Vlaams en Neutraal Ziekenfonds.

Ine heeft gewerkt in het buitengewoon onderwijs en begeleidt kinderen en jongeren met emotionele en/of gedragsproblemen en kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis. Haar focus is gericht op de doelgroep van kinderen en jongeren van 6 tot 21 jaar, als coördinator van het kinderteam volgt zij alle ontwikkelingen hieromtrent op. Naast ontwikkelingsproblemen zoals ASS en psychische problemen, behandelt ze ook kinderen en jongeren met een laag zelfbeeld, een laag zelfvertrouwen, hechtingsproblematieken, problemen in de ouder-kind relatie,...


Kim Lemmens Kim Lemmens
kim@huismidori.be

Klinisch psycholoog - Hartcoherentie en biofeedback practitioner- HSP expert

 • Master Klinische Psychologie KU Leuven
 • Acceptance and Commitment Therapy, ACT Academie België
 • Hoogsensitiviteit voor Professionals, VUB
 • HeartMath Practitioner : hartcoherentie en biofeedbacktraining, HeartMath Benelux
 • Burn-out opleiding, The Human Link
 • Lid VVKP en BFP
 • Erkend door de psychologencommissie: 712114504
 • Voice Dialogue Facilitator deel 1, Voice Dialogue Instituut

Sandra deed ervaring op in een psychiatrisch ziekenhuis alsook binnen het brede werkveld van Human Resources. Sandra werkt in haar begeleidingen op basis van inzichten uit o.a. de acceptance and commitment therapy (ACT) en de positieve psychologie. Ze biedt specifieke begeleidingen aan rond hartcoherentie (met behulp van biofeedbacktraining) en rond hoogsensitiviteit. Daarnaast richt Sandra zich onder meer op vragen rond uitbouw van veerkracht en vitaliteit, stresspreventie en burn-out behandeling, angst en onzekerheid, optimaliseren van de life-work balance en life coaching in het algemeen.

Klinisch psycholoog - EMDR practitioner - psychotherapeut (io)

 • Postgraduaat 'Interactionele Vormgeving' (io)
 • EMDR bij Integrativa vzw
 • Master Klinische en gezondheidspsychologie KU Leuven
 • Master Health and Social Psychology - Maastricht University
 • Lid VVKP, BFP, VVTIV
 • Erkend door de psychologencommissie: 862112382
 • Lid van EMDR-Belgium vzw
 • Ondervoorzitter van PsyZOLim vzw

Sarah biedt psychologische begeleiding aan (jong)volwassenen en ouderen. Ze werkt vanuit het model van Interactionele Vormgeving (I.V.), een nieuwe vorm waarbij, vertrekkend vanuit een integratieve visie, verschillende therapeutische stromingen in interactie worden gebracht tot een nieuw model.
Haar specifieke interesse gaat uit naar werken met trauma, verlieservaringen en stressgerelateerde klachten. U kunt bij haar echter ook terecht voor allerlei problematieken zoals depressieve klachten, stemmingsklachten, angstklachten, dwang,…
Naargelang de noden en problematiek, wordt gebruikt gemaakt van verschillende therapeutische technieken (vb gesprekstherapie, gedragstherapie, creatieve therapie, relaxatietherapie, mindfulness, EMDR…).


Hanne Knuts HANNE KNUTS
hanne@huismidori.be
0496 64 12 82

Therapeut -  gedragswetenschapper

 • Gezondheidswetenschappen Universiteit Maastricht
 • Master Mental Health Universiteit Maastricht
 • Burn-out opleiding, The Human Link
 • EMDR (i.o.) bij vzw Integrativa
 • Cognitieve gedragstherapie basis deel 1, Forta Opleidingen

Valerie haar specifieke interesse gaat uit naar intelligentie- persoonlijkheids- en neuro-psychologisch onderzoek, autisme en ADHD onderzoek bij volwassenen. In haar therapie gebruikt zij technieken vanuit de cognitieve gedragstherapie. Zij richt zich eveneens op burn-out behandeling, trauma verwerking door middel van EMDR en Tinnitus Retraining Therapy.


Laura Coussement Laura Coussement
laura@huismidori.be
0478 47 55 11

Lien Timmers LIEN TIMMERS
lien@huismidori.be
 0498 65 94 45

Karla Vandebeek Karla Vandebeek
karla@huismidori.be
0497 18 28 17

Hanne Jacobs Hanne Jacobs
hanne.jacobs@huismidori.be
0494 37 75 32

Brenda Claes Brenda Claes
brenda@huismidori.be
 0468 57 43 10

Bram Lemoine Bram Lemoine
bram@huismidori.be
0495 78 59 07

Elke Vrijens Elke Vrijens
elke@huismidori.be
 0473 25 54 11

Kim Schoenmakers Kim Schoenmakers
0468 49 68 30
U wenst een behandeling te starten of wil meer informatie?

Multidisciplinaire aanpak

Elke psycholoog heeft eigen specialisaties

Bij Huis Midori te Hasselt heeft elke psycholoog zijn eigen specialisaties. Zo garanderen we u de meest efficiënte behandeling van uw probleem, en bieden we de meest ervaren psychologen in hun vakgebied. Wij zijn er voor u!

Nu aanmelden