Behandeling & onderzoek ADHD / ADD

ADHD / ADD onderzoek bij kinderen (vanaf 8 jaar), adolescenten en volwassen

Het onderzoek naar ADHD / ADD bestaat uit twee delen. Bij het eerste deel vindt er een klinische interview plaats zowel met de persoon zelf als met een ouder. Het is belangrijk om een beeld te krijgen van de klachten in de kindertijd, daarom is het noodzakelijk om gesprek te hebben met één van de ouders. Indien er een kind getest wordt op ADHD / ADD is het afhankelijk van de leeftijd of er een klinisch interview plaatsvindt met het kind zelf. Anders is het enkel met de ouder.

Vervolgens vindt er neuropsychologisch onderzoek plaats. Dit betekent dat er testen worden afgenomen waarbij het geheugen op de proef wordt gesteld. De geheugentaken zijn zowel auditief als visueel en ze zijn bedoeld om de concentratie te meten. Ook wordt er een test afgenomen waarbij er wordt gekeken naar de manier van werken, hoe impulsief gaat iemand een probleem oplossen. Hierna worden er vragenlijsten afgenomen die de kenmerken van de ADHD meten en een vragenlijst voor executieve functies (=plannen/organiseren, structureren, ordenen, inhibitie en werkgeheugen).

Na het ADHD onderzoek zal er een verslag worden geschreven dat in een adviesgesprek wordt besproken. Hierna dient er een psychiater te worden gecontacteerd voor een bevestiging van de diagnose.


ADHD / ADD behandeling & begeleiding

De ADD behandeling en begeleiding is er op gericht om de persoon uitleg te geven over: wat is ADD / ADHD? Vervolgens wordt de nadruk gelegd op begeleiding, het aanleren van structuur, organiseren en plannen. Voor sommige mensen is het belangrijk om te leren omgaan met mislukkingen in het verleden ten gevolge van ADD / ADHD. Mensen met ADD / ADHD kunnen onzeker zijn of faalangstig, dan is psychotherapeutische begeleiding belangrijk.


Behandeling met medicatie voor ADHD / ADD

Medicatie kan gedurende een periode de concentratie verhogen en de impulsiviteit doen afnemen. Het instellen van medicatie kan in samenspraak met de psychiater van onze praktijk.

Het onderzoek naar ADHD / ADD bestaat uit twee delen. Eerst is er een interview met de betrokken partijen, daarna vindt er een neuropsychologisch onderzoek plaats.


U wenst deze behandeling te starten of wil meer informatie?