Tinnitus retraining therapy

Tinnitus kan leiden tot allerhande klachten. Het kan de concentratie verminderen wat je werk negatief beïnvloedt, het kan allerlei negatieve gevoelens oproepen gaande van irritatie, boosheid tot wanhoop en angst. Tinnitus kan het slapen verstoren, leiden tot verlies van sociale contacten. Deze klachten zorgen ervoor dat het een hele opgave wordt om te leren leven met tinnitus, en een tinnitus behandeling noodzakelijk wordt.


Wanneer Tinnitus behandeling starten?

Tinnitus is in de volksmond beter bekend als 'oorsuizen'. Mensen met Tinnitus horen verschillende geluiden zoals sis-, brom- of fluitgeluiden zonder dat de mensen rondom hem/haar dit horen. Men hoort dit vooral wanneer er weinig omgevingsgeluid aanwezig is. Enkel een doorgedreven tinnitus behandeling.


Tinnitus behandeling // Tinnitus Retraining Therapy

In een intakegesprek ligt de nadruk op de kennismaking maar ook inzichten te verkrijgen in uw persoonlijke klachten rondom tinnitus. Daarbij wordt er ook uitgelegd hoe de tinnitus behandeling er zal uitzien. De tinnitus behandeling bestaat uit een combinatie van cognitieve gedragstherapie, soundtherapy en mindfulness. Al deze onderdelen samen noemen wij Tinnitus retraining therapy en is onze vaste methode voor tinnitus behandeling.


Bij het intakegesprek ligt de nadruk op de kennismaking maar ook inzichten te verkrijgen in uw persoonlijke klachten rondom tinnitus.


U wenst deze behandeling te starten of wil meer informatie?