ACT Therapy

Wat is ACT Therapy?

ACT of Acceptance and Commitment Therapy is een vrij nieuwe vorm van gedragstherapie die meer en meer terrein begint te veroveren In België en in Nederland. Het is ontwikkeld door drie Amerkiaanse psychologen en sinds juli 2010 is ACT erkend als een effectief bewezen therapie voor verschillende klachten bijvoorbeeld: angst, depressie en chronische pijn.

Bij ACT wil men leren om de strijd, het eindeloze gevecht met onze vervelende gedachten, emoties en lichamelijke klachten te stoppen. Men streeft naar psychologische flexibiliteit. Met andere woorden, leren meer je aandacht te richten op dingen die je echt belangrijk vindt (waarden). ACT gaat ervan uit dat het eindeloze gevecht ten koste gaat van je vitaliteit en een waardevol leven.

Om de psychologische flexibiliteit te vergroten richt ACT zich op 6 kernprocessen: Mindfulness, Acceptatie, Zelf als context, Defusie, Waarden en Toegewijde actie. In het kort betekenen deze technieken:
  • Acceptatie: het gevecht stoppen en de vervelende gedachten, gevoelens en sensaties er laten zijn.
  • Defusie: Loskomen van je gedachten, zodat deze je minder snel zullen raken.
  • Zelf als Context: jezelf leren bekijken vanop een afstap (het observerende zelf).
  • Hier en Nu: In contact komen met het hier en nu.
  • Waarden: Ontdekken wat voor je er echt toe doet in het leven.
  • Toegewijd Handelen: Dingen gaan ondernemen op basis van je waarden.
Hiernaast ziet u het ACT-model weergegeven; het ACT-hexaflex.

Bij ACT wil men leren om de strijd, het eindeloze gevecht met onze vervelende gedachten, emoties en lichamelijke klachten te stoppen. Men streeft naar psychologische flexibiliteit.


U wenst deze behandeling te starten of wil meer informatie?