Kinderen en jongeren therapie

De ontwikkeling van alle kinderen en jongeren bestaat uit makkelijkere en moeilijkere periodes. Veel moeilijkheden raken gaandeweg opgelost: door de sterktes en veerkracht van kinderen en jongeren, door de steun van hun ouders, hulp van leerkrachten of vrienden, ... Soms echter loopt een kind of jongere in zijn ontwikkeling vast. Dat kan plots, bijvoorbeeld na een ingrijpende gebeurtenis of in een bepaalde ontwikkelingsfase, of meer geleidelijk doordat moeilijkheden zich opstapelen.

Kinderen en jongeren tonen dit 'vastlopen' op uiteenlopende wijze. Soms zijn ze erg boos en gaan ze veel conflicten aan. Soms voelen ze zich somber of zijn ze angstig. Sommigen tonen hun moeilijkheden via problemen in de zindelijkheid, hun eet- of slaappatroon. Weer anderen hebben lichamelijke klachten of functioneren niet goed op school….

Therapie kan van betekenis zijn voor deze kinderen, jongeren en hun omgeving. Het kan steunen, kwaliteiten versterken, stabiliseren en groei bevorderen.


Speltherapie bij kinderen


Waar dient speltherapie voor?

Ten eerste uiten kinderen in psychotherapie via speltherapie een aantal aspecten van hun interne wereld. Ten tweede is speltherapie een manier om met de psychotherapeut te communiceren. Ten derde kan het 'samenspelen' een manier zijn om samen nieuwe betekenissen te creëren.

Wat gebeurt er tijdens speltherapie?

Wanneer er voor een kind een individuele speltherapie wordt afgesproken, nodigt de therapeut dat kind uit in de spelkamer, 'ontvangt' en 'ontmoet' het kind er op een vast tijdstip en dat gedurende een langere periode. De ontmoeting vindt plaats in een rustige kamer waarin spelmateriaal, teken- en schildergerei, een kleine tafel en zitmeubelen voorhanden zijn, geschikt voor een diversiteit aan speltherapie en creatieve activiteit.

De therapeut biedt deze ruimte vanuit welbepaalde doelstellingen en vanuit een visie. Het spelkameraanbod is een essentiële voorwaarde voor de veranderingsprocessen die de therapeut beoogt tijdens speltherapie.


Ouderbegeleiding

Kinderen en jongeren zijn onlosmakelijk verbonden met hun ouders en hun zorgcontext. Wanneer je kind vastloopt, heb je als ouder of zorgfiguur vragen over hoe je je kind kan begrijpen en helpen. Ook voor je kind is het van grote waarde wanneer het ervaart dat zijn of haar ouders/ zorgfiguur mee op zoek gaan naar begrip en hulp. Daarom vinden we het belangrijk om samen te werken met ouders en/of zorgfiguren van kinderen of jongeren die vastlopen, te luisteren naar hun verhaal, mee na te denken,…. Hoe deze begeleiding vorm kan krijgen , wordt samen besproken. De intensiteit van deze begeleiding kan verschillen naargelang de leeftijd, de aard en ernst van de problematiek bij je kind.

Na het intakegesprek word je verwezen naar de therapeut die jou het beste kan helpen naargelang de problematiek, ervaring en specialisaties.


U wenst deze behandeling te starten of wil meer informatie?