EMDR therapie

EMDR therapeut voor volwassenen en kinderen

EMDR ('Eye Movement Desensitisation and Reprogramming' letterlijk : 'desensitisatie en herprogrammering door oogbewegingen') is vooral bekend als één van behandelingsmethoden voor post-traumatische stress, verslavingen en rouw.

Na een traumatische gebeurtenis (ongeval, moreel of fysisch geweld) wordt alles wat bij die gebeurtenis hoort opgeslagen in het geheugen (beelden, geluiden, lichamelijke gewaarwordingen). Wanneer deze herinneringen (onverwerkt) blijven voortbestaan kunnen ze de levenskwaliteit en soms ook het psychisch evenwicht van een persoon verstoren, vooral wanneer ze op willekeurige tijdstippen gereactiveerd worden. De EMDR therapeut kan dit behandelen.


Behandeling door EMDR therapeut

De EMDR methode, die behoort tot de kortdurende therapievormen, helpt door de overtuigingen die bij het trauma horen op te sporen en de perceptie van de gebeurtenis te veranderen. Door oogbewegingen of andere bilaterale (links, rechts) stimulatie (geluidsprikkels of tapping) wordt de activiteit van beide hersenhelften in de sensoriële of zintuiglijke zones en in de cognitieve zones gesynchroniseerd waardoor de primaire emoties van het traumatisch voorval ('fotografische' herinnering) in verbinding komen met rationele inzichten en taal. De "veegbeweging" deblokkeert de traumatische informatie en reactiveert het natuurlijke herstelsysteem van de hersenen die zo het werk (verwerking) kunnen voltooien. Dit gebeurt allemaal onder goede begeleiding van onze EMDR therapeut.

(Bron: www.emdr-belgium.be)

EMDR ('desensitisatie en herprogrammering door oogbewegingen') is vooral bekend als één van behandelingsmethoden voor post-traumatische stress, verslavingen en rouw.


U wenst deze behandeling te starten of wil meer informatie?