Depressie behandeling

Hulp of behandeling nodig bij een depressie?

Iedereen voelt zich wel een somber of droevig, bijvoorbeeld na een tegenslag of ruzie of soms zelfs zomaar. Meestal trekt zo een sombere bui wel vanzelf weg. Niet iedereen heeft hulp of een depressie behandeling nodig. Maar bij sommige mensen blijft deze stemming aanhouden. Ze hebben dan nergens meer zin in en hebben nergens belangstelling voor. Dan heb je hulp nodig voor je depressie. Hun hele bestaan wordt beheerst door die somberheid. Ze missen ook de energie om iets te ondernemen en het lukt hen maar niet om die somberheid te verdrijven. Mensen die weken- tot maandenlang last hebben van zo'n zwaarmoedige en sombere stemming, lijden aan een depressie.


Depressie behandelen en depressie therapie

Een depressie behandelen doen we met gesprekstherapie, antidepressieve medicijnen of een combinatie hiervan. Bij gesprekstherapie kunnen twee vormen toegepast worden: cognitieve gedragstherapie (CGT) en interpersoonlijke therapie (IPT). Bij CGT wordt allereerst ingegaan op de manier waarop en de mate waarin iemand actief is omdat dagelijkse activiteiten een grote invloed op de stemming kunnen hebben. Daarna wordt ingegaan op het verband tussen wat iemand in een bepaalde situatie denkt, voelt en doet.

Bij IPT wordt ervan uitgegaan dat depressies vaak samenhangen met problemen in de relatie met andere mensen. En door de depressie kunnen er ook weer problemen in de relatie met anderen ontstaan, waardoor dit patroon in stand blijft. Met een therapeut wordt gewerkt aan deze problemen tijdens depressie therapie. In een aantal gevallen is het de beste manier om een depressie te behandelen, eventueel in combinatie met gesprekstherapie.


Individuele depressie therapie

Meestal is een depressie behandelen individueel, soms worden partners of andere gezinsleden bij de depressie therapie betrokken. Een andere mogelijkheid is de groepsbehandelingen waarin de deelnemers veel van elkaar en de therapeut kunnen leren over het verminderen van de klachten. De keuze voor een bepaalde therapie wordt in goed overleg gemaakt.

Samen met de therapeut wordt er gewerkt aan je problemen en in een aantal gevallen eventueel in combinatie met gesprekstherapie.


U wenst deze behandeling te starten of wil meer informatie?