Stressmanagement

Voor hart- en vaatpatiënten die nog regelmatig stress en onzekerheid ervaren na het verlaten van het medische circuit, biedt Huis Midori een training stressmanagement. Doel van deze training is het aanpakken van stress en persoonlijke ontwikkeling.

Hoe gaat de training stressmanagement in zijn werk?


Voorafgaand aan de training stressmanagement maakt u tijdens een intakegesprek kennis met de therapeut en is er aandacht voor uw persoonlijke verhaal en uw verwachtingen m.b.t. stressmanagement.

Gedurende 8 groepssessies van twee uur wordt wekelijks aandacht besteed aan lichamelijke en geestelijke (ont)spanning, stilstaan bij veranderingen in uw leven en vergroten van de draagkracht. U krijgt voorlichting en wisselt ervaringen uit met andere deelnemers. Een gedeelte van de tijd wordt besteed aan het doen van ontspanningsoefeningen. Twee maanden na afloop van de laatste groepsessie vindt er een follow-up bijeenkomst plaats.

Wist je dat wij ook stressmanagement aanbieden voor bedrijven? Neem contact met ons op voor meer informatie hierover!


U wenst deze behandeling te starten of wil meer informatie?