²<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="false" CodeFile="startsleep.aspx.vb" Inherits="Offerte" MaintainScrollPositionOnPostback="true" %> <%@ Register Assembly="CommonLibrary" Namespace="CommonLibrary" TagPrefix="cc1" %> Boek Start to sleep van Annelies Smolders

Boek "Start to Sleep"

Slapeloosheid is een groeiend probleem. Eén derde van de bevolking krijgt ooit te kampen met slaapproblemen. Slaapexpert Annelies schreef er een boek over. Via dit boek kan jij zelf je slaapproblemen aanpakken.

Een slaapprobleem vereist kennis van zaken. In de medische opleiding wordt er echter heel weinig aandacht en tijd aan besteed. Ondanks alle grote overheidscampagnes die waarschuwen voor het gebruik van slaapmiddelen, ondanks alles wat we weten uit medisch onderzoek, blijven we blijkbaar geloven dat slaapmedicatie een goede oplossing is voor onze slaapproblemen. En dat is dan nog als we al willen zien dat we een probleem hebben. Veel mensen bagatelliseren immers hun slapeloosheid.

Jij hebt alles in handen om jezelf gewoon weer te leren slapen. Waarom zou je niet overtuigd zijn? De effectiviteit van psychologische en gedragsmatige interventies bij slapeloosheid wordt bij elke studie bewezen. Ook de cijfers die ik in mijn praktijk zie, zijn spectaculair. De zes weken durende slaaptraining werkt bij 80 procent van de mensen die hem volgt. Tachtig procent inderdaad. Wie het advies en de schema's correct volgt slaapt weer vlot in en door na zes weken. En ook het medicatiegebruik is dan grotendeels afgebouwd. Vaak zijn dat mensen die jaren met slaapproblemen kampten voor ze hulp gingen zoeken. Na die zes weken hebben ze mij ook niet meer nodig: ze kennen alle technieken, weten wat ze moeten doen. Een slapeloze nacht voelt dan ook niet meer als een ramp, omdat ze weten wat te doen. Dit boek is een lightversie van de therapie natuurlijk, maar niet iedereen heeft psychologische hulp nodig. Je kan er zelf mee aan de slag. Je kan jezelf gewoon weer leren slapen.

Wil je liever persoonlijk begeleid worden, start dan met de online slaaptraining van Start To Sleep!


De grote truc die ik je in dit boek zal leren is dat je net geen moeite meer moet doen om te slapen.
Eigenlijk zal je zelfs een aantal weken moeite moeten doen om niet te slapen.

BESTEL!


Mijn boek ‘Start To Sleep’ bestellen?

Bestellen kan je door een e-mail te sturen naar info@starttosleep.be.

Verkoopprijs: € 22,95.
Verzendkosten: € 5,00
Of af te halen (na afspraak) in de praktijk te Hasselt:
Weggevoerdenstraat 40, 3500 Hasselt


U wenst deze behandeling te starten of wil meer informatie?