<%@ Page Language="VB" AutoEventWireup="false" CodeFile="startsleep.aspx.vb" Inherits="Offerte" MaintainScrollPositionOnPostback="true" %> <%@ Register Assembly="CommonLibrary" Namespace="CommonLibrary" TagPrefix="cc1" %> Boek Start to sleep van Annelies Smolders

Boek "Start to Sleep"

Slapeloosheid is een groeiend probleem. Eén derde van de bevolking krijgt ooit te kampen met slaapproblemen. Een slaapanalyse vereist kennis van zaken. In de medische opleiding wordt er echter heel weinig aandacht en tijd aan besteed. Ondanks alle grote overheidscampagnes die waarschuwen voor het gebruik van slaapmiddelen, ondanks alles wat we weten uit medisch onderzoek, blijven we blijkbaar geloven dat slaapmedicatie een goede oplossing is voor onze slaapproblemen. En dat is dan nog als we al willen zien dat we een probleem hebben. Veel mensen bagatelliseren immers hun slapeloosheid.

Jij hebt alles in handen om jezelf gewoon weer te leren slapen. Waarom zou je niet overtuigd zijn? De effectiviteit van psychologische en gedragsmatige interventies bij slapeloosheid wordt bij elke studie bewezen. Ook de cijfers die ik in mijn praktijk zie, zijn spectaculair. De zes weken durende slaaptraining werkt bij 80 procent van de mensen die hem volgt. Tachtig procent ja, die terug inslaapt en doorslaapt na zes weken. En ook het medicatiegebruik is dan grotendeels afgebouwd. Vaak zijn dat mensen die jaren met slaapproblemen kampten voor ze hulp gingen zoeken. Na die zes weken hebben ze mij ook niet meer nodig: ze kennen alle technieken, weten wat ze moeten doen. Een slapeloze nacht voelt dan ook niet meer als een ramp, omdat ze weten wat te doen. Dit boek is een lightversie van de therapie natuurlijk, maar niet iedereen heeft psychologische hulp nodig. Je kan er zelf mee aan de slag. Je kan jezelf gewoon weer leren slapen.


BESTEL!


Dank je voor de interesse in mijn boek ‘start to sleep’!

Bestellen bij info@starttosleep.be : Verkoopprijs: € 22,95, verzendkosten: € 5, totaal: € 27,95) of af te halen in de praktijk te Hasselt,
Weggevoerdenstraat 40, 3500 Hasselt


U wenst deze behandeling te starten of wil meer informatie?