Persoonlijkheidsonderzoek

Hoe verloopt een persoonlijkheidsonderzoek?

Het persoonlijkheidsonderzoek heeft als doel om de diepere laag van de problemen vaststellen zodat er een gerichte behandeling kan plaatsvinden.  Het persoonlijkheidsonderzoek start met een kennismakingsgesprek. Hierna wordt er gebruik gemaakt van verschillende persoonlijkheidsvragenlijsten. De vragenlijsten brengen niet alleen persoonlijkheidskenmerken in kaart maar ook de klachten en het copinggedrag. Hiermee wordt bedoeld: hoe gaat u met problemen om? 

Waarom een persoonlijkheidsonderzoek?

Het kan aangewezen zijn om een persoonlijkheidsonderzoek te laten verrichten wanneer u al meerdere jaren problemen ondervindt, en u al verschillende psychologen heeft bezocht maar helaas niet met voldoende resultaat. Er kan sprake zijn van een persoonlijkheidsstoornis of een persoonlijkheidsstructuur waarbij u strategieën (coping) gebruikt die iedere keer opnieuw voor moeilijkheden zorgen. Uw persoonlijkheid is een proces dat vooral plaatsvindt tijdens kindertijd, puberteit en vroege volwassenheid. Hierbij spelen hechtingstructuren, trauma’s en neuronale netwerken een rol.

U moet rekening houden dat het invullen van de vragenlijsten gemiddeld twee uur in beslag neemt. Na het invullen worden de vragenlijst gescoord en geïnterpreteerd. Hierna wordt een verslag gemaakt dat met u besproken wordt. Na het onderzoek kan er een gesprek met de psychiater plaatsvinden om de diagnose te bevestigen.U wenst deze behandeling te starten of wil meer informatie?