Persoonlijkheidsonderzoek

Hoe verloopt een persoonlijkheidsonderzoek?

Het persoonlijkheidsonderzoek start met een kennismakingsgesprek. Hierna wordt er gebruik gemaakt van verschillende persoonlijkheidsvragenlijsten. De vragenlijsten brengen niet alleen persoonlijkheidskenmerken in kaart maar ook de klachten en het copinggedrag. Hiermee wordt bedoeld: hoe gaat u met problemen om?

U moet rekening houden dat het invullen van de vragenlijsten gemiddeld twee uur in beslag neemt. Na het invullen worden de vragenlijst gescoord en geïnterpreteerd. Hierna wordt een verslag gemaakt dat met u besproken wordt. Na het onderzoek kan er een gesprek met de psychiater plaatsvinden om de diagnose te bevestigen.


Waarom een persoonlijkheidsonderzoek?

Persoonlijkheidsonderzoek kan vaak noodzakelijk zijn wanneer u al meerdere behandelingen hebt gehad en u weinig verandering ervaart. Het onderzoek heeft als doel om de diepere laag van de problemen vaststellen zodat er een gerichte behandeling kan plaatsvinden.

Na het onderzoek kan er een gesprek met de psychiater plaatsvinden om de diagnose te bevestigen.


U wenst deze behandeling te starten of wil meer informatie?