Neuropsychologisch onderzoek

In een intakegesprek bekijken we de vraagstelling voor het onderzoek: de aard, ernst en verloop van de klachten en de gevolgen hiervan worden in kaart gebracht. Indien nodig kan een familielid of een kennis worden uitgenodigd voor een bijkomend gesprek mits toestemming cliënt. Op basis hiervan wordt samen beslist of een neuropsychologisch onderzoek zinvol is.

Wat is een neuropsychologisch onderzoek?

Het onderzoek focust zich op het algemeen cognitief en psychologisch functioneren: aandacht, geheugen, taal, visueel-ruimtelijke functies en uitvoerende functies worden getest. Het onderzoek zal plaatsvinden gedurende meerdere sessies. Na verwerking en interpretatie van de resultaten volgt een nabespreking: feedback over de resultaten.

Het onderzoek focust zich op het algemeen cognitief en psychologisch functioneren en heeft meerdere sessies nodig


U wenst deze behandeling te starten of wil meer informatie?