Hoogbegaafdheidsonderzoek

Belangrijk is dat kinderen en volwassenen in hun hoogbegaafdheid erkend en begrepen worden zodat ze kunnen leren om hun kwaliteiten ten volle te benutten of kunnen ontwikkelen.

Hoogbegaafdheidsonderzoek bij kinderen

Wij doen onderzoeken vanaf de leeftijd van 6 jaar en beschikken hiervoor over een kinderteam en diagnostisch team. Het uitvoeren van een onderzoek kost tijd en inspanning van zowel de cliënt als van de psychologen met elk hun specialisatie. U krijgt na het onderzoek een uitgebreid verslag met daarin de resultaten, conclusies en adviezen door de psychologen.

Hoogbegaafdheidsonderzoek bij volwassenen

Hoogbegaafdheid is meer dan alleen een hoog IQ. Wij beperken ons niet enkel tot het afnemen van een IQ-test, het verhaal van de patiënt is minstens zo belangrijk, zeker bij volwassenen. In een testonderzoek wordt er ook gekeken naar de zijnskenmerken, persoonlijkheidstrekken en gedragingen, de carrière of loopbaan, schools verloop etc.

Er zijn vele volwassenen die pas op latere leeftijd ontdekken dat ze hoogbegaafd zijn. Hun snelle manier van denken of telkens vastlopen in carrière of loopbaan, bepaalde zijnskenmerken blijven hun parten spelen.

Kenmerken van hoogbegaafdheid

Bij hoogbegaafden denk je vooral aan hoge prestaties, hoge cijfers op school en een hoog intelligentiequotiënt. Jammer genoeg is dit een behoorlijke misvatting. Deze typerende kenmerken zijn er slechts enkele:

 • zeer snel en divergent denken
 • een goed geheugen
 • ongelooflijk veel 'waarom'-vragen
 • als kind goede punten halen maar niet opletten in de klas of de leerkracht verbeteren
 • ontwikkelingsvoorsprong
 • creatief en vindingrijk
 • grote gedachtensprongen maken
 • hoge mate van zelfstandigheid
 • apart gevoel voor humor
 • hoge mate van concentratie (mits interesse en voldoende uitdaging)
 • sterk rechtvaardigheidsgevoel
 • geen aansluiting vinden bij leeftijdsgenoten
 • ....


Doordat een hoogbegaafde in geen enkel hokje lijkt te passen lijkt hij/zij door weinig mensen begrepen te worden en is het een moeilijk te stellen diagnose die specialisme en ervaring vergen van de diagnosticus. Een IQ-test alleen is vaak niet voldoende voor het stellen van een diagnose, ook de zijnskenmerken spelen een belangrijke rol.

Bij hoogbegaafdheid wordt snel en vaak de verkeerde diagnose gesteld. Zo is er verwarring met ADHD, ADD, Asperger, bipolaire stoornissen, depressie,... Spreek er daarom, bij een vermoeden, over met een specialist die een uitgebreide kennis heeft over hoogbegaafdheid.


Het testonderzoek omvat een gesprek, een intelligentiemeting maar ook een uitgebreide ontwikkelingsanamnese, emotioneel belevingsonderzoek, non-verbaal materiaal en indien nodig aanvullende neuropsychologische onderzoeken.


U wenst deze behandeling te starten of wil meer informatie?