Hoogbegaafdheidsonderzoek

Bij een hoogbegaafde persoon denk je vooral aan hele hoge cijfers op school en een hoog intelligentiequotiënt. Jammer genoeg is dit een behoorlijke misopvatting. Belangrijk is dat kinderen en volwassenen hierin erkent en begrepen worden zodat hun kwaliteiten zich kunnen ontwikkelen.

Kenmerken van hoogbegaafdheid

Kenmerken van hoogbegaafdheid: hoge intelligentie, goed geheugen, vlot kunnen leren, een kind dat goede punten haalt, maar niet lijkt op te letten, een kind dat de leerkracht verbetert, ontwikkelingsvoorsprong, grote gedachtesprongen maken, hoge mate van zelfstandigheid, apart gevoel voor humor, hoge mate van concentratie (mits voldoende uitdaging), sterk rechtvaardigheidsgevoel, geen aansluiting vinden bij leeftijdsgenoten.

Het testonderzoek omvat zowel een intelligentiemeting als een uitgebreide ontwikkelingsanamnese, emotionele belevingsonderzoek, non-verbaal materiaal en aanvullende indien nodig neuropsychologisch onderzoek.


U wenst deze behandeling te starten of wil meer informatie?