Speltherapie

Waar dient speltherapie voor?

Ten eerste uiten kinderen in psychotherapie via speltherapie een aantal aspecten van hun interne wereld. Ten tweede is speltherapie een manier om met de psychotherapeut te communiceren. Ten derde kan het 'samenspelen' een manier zijn om samen nieuwe betekenissen te creëren.

Wat gebeurt er tijdens speltherapie?

Wanneer er voor een kind een individuele speltherapie wordt afgesproken, nodigt de therapeut dat kind uit in de spelkamer, 'ontvangt' en 'ontmoet' het kind er op een vast tijdstip en dat gedurende een langere periode. De ontmoeting vindt plaats in een rustige kamer waarin spelmateriaal, teken- en schildergerei, een kleine tafel en zitmeubelen voorhanden zijn, geschikt voor een diversiteit aan speltherapie en creatieve activiteit.

De therapeut biedt deze ruimte vanuit welbepaalde doelstellingen en vanuit een visie. Het spelkameraanbod is een essentiële voorwaarde voor de veranderingsprocessen die de therapeut beoogt tijdens speltherapie.


Binnen een psychotherapeutische context kan met speltherapie vanuit diverse invalshoeken gekeken worden naar spel dat het kind ontwikkelt in aanwezigheid van en in relatie tot de speltherapeut.


U wenst deze behandeling te starten of wil meer informatie?