Psychoanalyse

Psychoanalyse geeft inzicht in je mentaal functioneren. Psychoanalyse leert je jezelf beter kennen en begrijpen en zodoende ook sociale interacties beter aanpakken. Zelfkennis maakt ons sterk. Als je je wensen, motieven, angsten, gedragingen, gedachten kent, neemt je een sterke positie in. Het gaat over de diepere laag van onze geest waarin de oorzaak ligt van veel lijden.

Psychoanalyse is nuttig wanneer u uzelf herkent in:

  • Niet vlug doorhebben of een situatie ok of niet ok voor me is?
  • Niet vlug mijn grenzen voelen waardoor ik er ook vlug over ga?
  • Er veel voor over om aardig gevonden te worden?
  • Mijn behoeften lijken een bodemloze put en maken me afhankelijk?
  • Me vaak leeg en gestrest voelen

Sterkte zoeken we te vaak buiten onszelf. Oplossingen van buitenaf geven, in een gunstig geval, een tijdelijke blijdschap, een tijdelijke vulling, een tijdelijke rust, een tijdelijke verlichting.

Psychoanalyse is een leerproces om je persoonlijkheid en emoties te ontrafelen en je emoties in eigen handen te nemen. Niet meer afhankelijk zijn van anderen of van je professioneel succes om je goed te voelen.


U wenst deze behandeling te starten of wil meer informatie?