Ouder - kind therapie : elementen Theraplay

Ouder-kind therapie met elementen van Theraplay:

 • Het gevoel te zijn vastgelopen of in een negatieve dynamiek terecht te zijn gekomen met het kind
 • Als u graag wilt werken aan een andere manier van omgaan met elkaar
THERAPLAY is een Hechtingsondersteunende interactietherapie voor kind en ouder (verzorger). Het verbetert het gedrag van het kind en zijn emotionele toestand door de ouder-kind relatie te versterken. Het kind wordt socialer en kan het beter omgaan met zijn emoties. De Theraplay therapeut begeleidt ouder en kind door middel van speelse en grappige spelletjes, uitdagende ontwikkelingsgerichte activiteiten en zachte, verzorgende activiteiten. Door op deze manier met elkaar bezig te zijn, ervaart de ouder hoe hij of zij het gedrag van het kind kan reguleren en hoe het kind zijn of haar liefde kan ontvangen en accepteren. Dit helpt het kind om zich veilig te voelen. Het kind voelt zich verzorgd, verbonden en de moeite waard.


Waarin verschilt THERAPLAY® van andere vormen van kindertherapie?

 • Ouders of verzorgers van het kind worden direct betrokken in de behandeling
 • Het is actief, inter-persoonlijk en vooral leuk. Het is een 'doe-therapie'; geen 'praat-therapie'
 • Het richt zich op het 'hier en nu'; niet op de moeilijke dingen die mogelijk in het verleden gebeurd zijn
 • Het is voor alle leeftijden geschikt: zowel peuters als pubers hebben er baat bij, maar ook de ouders gaan zich prettiger voelen
 • Het is geschikt voor hele jonge en (nog) niet sprekende kinderen en voor kinderen met een achterstand in de ontwikkeling, omdat taal en verbeeldend spel niet nodig zijn voor de werking van de therapie
 • De spelletjes worden aangepast aan de emotionele behoefte en het ontwikkelingsniveau van het kind
 • De behandeling kan kortdurend zijn omdat de ouder de spelletjes eenvoudig kan overnemen en toepassen in dagelijkse situaties. Er wordt meestal snel resultaat ervaren
 • Het is geschikt voor kinderen met hun biologische ouders, maar ook met pleeg- en adoptie ouders of andere belangrijke verzorgers


Redenen om een THERAPLAY® behandeling te starten

Theraplay wordt succesvol ingezet om kinderen te helpen met een grote variëteit aan problemen:
 • Hechtingsproblemen of gevoel van onveiligheid als gevolg van adoptie of uithuisplaatsing(en).
 • Een geschiedenis van trauma en/of verwaarlozing
 • Ontwikkelingsstoornissen (ASS, ADD/ADHD)
 • Gedragsproblemen op school of met leeftijdsgenoten
 • Acting-out gedrag: Boosheid, agressie of storend gedrag
 • Opstandig of controlerend gedrag
 • Verlegen, teruggetrokken, aanhankelijk of claimend gedrag


THERAPLAY verbetert het gedrag van het kind en zijn emotionele toestand door de ouder-kind relatie te versterken.


U wenst deze behandeling te starten of wil meer informatie?