Omgaan met pijn

Er wordt er gewerkt aan de hand van het evidence based kader van de Acceptance and Commitment Therapy (ACT).
Het doel van de begeleiding is het streven naar een waardevol leven, rekening houdend met de pijn of vermoeidheid en de beperkingen die je ondervindt. Er worden handvaten aangereikt om een nieuwe, zinvolle invulling van het dagelijkse leven te bekomen waarbij je niet meer op een ongezonde manier opgeslorpt wordt door belemmerende gedachten, emoties en lichaamsgewaarwordingen. Er is focus op het gebruik gemaakt van ondersteunende metaforen en ervaringsgerichte oefeningen, die je leren meer in het hier-en-nu te leven.


Na het intakegesprek word je verwezen naar de therapeut die jou het beste kan helpen naargelang de problematiek, ervaring en specialisaties.


U wenst deze behandeling te starten of wil meer informatie?