Groepspraktijk van Psychologen & slaapspecialisten

Multidisciplinair team van psychologen


Coach - Klinisch psycholoog – Psychotherapeut – Neuropsycholoog - Slaapexpert

 • Master Klinische Psychologie volwassenen, KU Leuven
 • Opleiding Klinische psychologie volwassenen KU Leuven
 • Psychoanalytische Psychotherapie KU Leuven
 • Neuropsychologie
 • Diagnostiek volwassenen VUB
 • Mindfulness en cognitieve training stress-pijnreductie
 • CBT-i Barcelona (Morin)
 • Lid VVKP en BFP
 • Erkend door psychologencommissie: 732109633
 • Erkend psychotherapeut door CM, Liberale Mutualiteit en de Voorzorg.

Alexander Mellemans Alexander Mellemans
alexander@huismidori.be
0475 81 16 42

Klinisch psycholoog - Psychotherapeut (io)

 • Gezondheidswetenschappen Universiteit Maastricht
 • Master Mental Health Universiteit Maastricht
 • Cognitieve gedragstherapie Rino Eindhoven
 • Diagnostiek bij autisme Rino Utrecht
 • EMDR bij vzw Integrativa
 • Psychotherapeut (io) bij de Universiteit Antwerpen
 • Lid VVKP en BFP
 • Erkend door de psychologencommissie: 902112925

Claudia biedt psychotherapeutische behandelingen en diagnostiek. Ze heeft veel ervaring met intelligentie- persoonlijkheids- en neuro-psychologisch onderzoek, autisme en ADHD. In haar therapie gebruikt zij technieken vanuit de cognitieve gedragstherapie, cliënt-gerichte therapie, EMDR en ACT. Ze behandelt oa: depressie, angstklachten, burn-out, trauma, laag zelfbeeld en persoonlijkheidsstoornissen en Tinnitus Retraining Therapy in samenwerking met een audioloog.

Kim Lemmens Kim Lemmens
kim@huismidori.be

Klinisch psycholoog

 • Master Klinische psychologie, VUB
 • BaNaBa Buitengewoon Onderwijs, UCLL
 • Postgraduaat Autisme, UCLL
 • Lid VVKP en BFP
 • Erkend door de psychologencommissie: 882116240
 • Erkend psychotherapeut door de Voorzorg, de Liberale Mutualiteit, Vlaams en Neutraal Ziekenfonds.

Ine werkt in het buitengewoon onderwijs en begeleidt kinderen en jongeren met emotionele en/of gedragsproblemen en kinderen met een autismespectrumstoornis. Ine hanteert een cliëntgerichte aanpak waarbij ze o.a. gebruik maakt van elementen uit de relaxatietherapie. Ook kinderen en jongeren met een laag zelfbeeld en zelfvertrouwen kunnen bij haar terecht.

Hilde Mortier Hilde Mortier
hilde@huismidori.be
0479 47 11 22

Klinisch kinder- en jongerenpsycholoog - Psychodynamisch kindertherapeut (io)

 • Master Klinisch kinder- en jongerenpsychologie, KU Leuven
 • Psychodynamisch kindertherapeut (io) KU Leuven
 • Lid VVKP en BFP
 • Erkend door de psychologencommissie: 922116515

Greet werkt in het Centrum voor Kinderpsychiatrie te Hasselt waar ze instaat voor de begeleiding en diagnostiek van een ruime doelgroep. Ze is gericht op kinderen en jongeren van 2.5 tot 18 jaar met psychische problemen of ontwikkelingsmoeilijkheden. Meer specifiek begeleidt ze problematieken zoals autismespectrumstoornissen, ADHD, Gilles de la Tourette, stemmingsstoornissen, psychose, angststoornissen, posttraumatische stressstoornis, aanpassingsstoornissen, ernstige ouder-kind relatieproblemen,...

Greet betrekt actief en werkt samen met het kind, het (pleeg-) gezin en de ruimere context. U kunt bij haar terecht voor individuele speltherapie en psychotherapie voor kinderen en jongeren. Daarnaast biedt ze ouderbegeleiding aan.

Sandra Toelen Sandra Toelen
sandra@huismidori.be
0498 48 50 39

Klinisch kinder- en jongerenpsycholoog - Psychodynamisch kindertherapeut (io)

 • Master Klinisch kinder- en jongerenpsychologie
 • Psychodynamisch kindertherapeut (io) KUL
 • Lid BFP
 • Erkend door de psychologencommissie: 832116494

Joke werkt sinds geruime tijd in het Kinderpsychiatrisch Centrum te Genk en heeft ervaring opgebouwd in klinische diagnostiek bij kinderen en jongeren, als ook in het begeleiden en behandelen van kinderen en hun gezin. Sinds meerdere jaren werkt ze met de doelgroep peuters en kleuters, o.m. in de ouder-kind dagbehandeling waar men samen met de ouders en de context werkt aan het versterken van de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind.

Joke heeft ervaring in het werken met diverse problematieken zoals ontwikkelingsachterstand, regulatiestoornis, hechtingsproblematiek, autisme, psychosomatiek, angst (bv. scheidingsangst), ouder – kind relatieproblemen,… In Huis Midori richt Joke zich tot individuele speltherapie en psychotherapie voor kinderen en jongeren, als ook tot ouderbegeleiding.

Sarah Cilissen Sarah Cilissen
sarah@huismidori.be
0486 05 46 56

Klinisch psycholoog – Psychotherapeut (i.o.) – Slaapexpert

 • Master Klinische psychologie volwassenen, KU Leuven
 • Postgraduaat gedragstherapie (i.o.), KU Leuven
 • Cognitieve gedragstherapie voor Insomnie (Belgian Association for Sleep Research and Sleep Medicine en Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie)
 • Lid VVKP, BFP en VVGT
 • Erkend door de psychologencommissie: 882112018

Britt werkt vanuit een cognitief gedragstherapeutische invalshoek. Hierbij maakt ze gebruik van technieken uit de gedragstherapie en ACT. Ze heeft veel ervaring in de behandeling van angsten en fobieën, dwangklachten en slaapproblemen. Ook kun je bij haar terecht om te werken aan stemmingsstoornissen (depressie), stressgerelateerde klachten (piekeren, burn-out, psychosomatische klachten), sociale vaardigheden, laag zelfbeeld, assertiviteit, eetproblemen, omgaan met ziekte, verlieservaringen, en andere persoonlijke moeilijkheden.

Annick Ulburghs Annick Ulburghs
annick@huismidori.be
0498 24 88 84

Klinisch psycholoog - Neuropsycholoog

 • Master Klinische Psychologie Volwassenen, KU Leuven
 • Permanente Vorming Klinische Neuropsychologie, KU Leuven
 • Lid VVKP, BFP en VVNP
 • Erkend door de psychologencommissie: 922115165

Hanne is als klinisch psycholoog verbonden aan een voorziening voor volwassenen met een fysieke beperking of NAH. Haar specifieke interesse gaat uit naar de diagnostiek en het behandelen van neuropsychologische problemen (cognitie, emotie, gedrag) ten gevolge van onder andere niet aangeboren hersenletsel (NAH), neurodegeneratieve aandoeningen, ASS, ADHD.

In haar begeleiding vindt ze het belangrijk om de krachten waarover iedereen beschikt in te zetten en gebruikt ze technieken vanuit de cognitieve gedragstherapie, ACT en mindfulness. Volwassenen en ouderen kunnen bij haar terecht voor diverse problematieken zoals depressie, verlieservaring, stress, onzekerheid, belastende mantelzorgsituaties …

Valerie Huijnen VALERIE HUIJNEN
valerie@huismidori.be
00316 - 27 44 48 26

Schoolpsycholoog

 • Master Schoolpsychologie, Katholieke Universiteit Leuven (KUL)
 • Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid
 • Attachment Based Family Therapy (i.o.), KUL
 • Lid VVSP en BFP
 • Erkend door de psychologencommissie

Kim is werkzaam in het buitengewoon onderwijs en maakt deel uit van het Ondersteuningsnetwerk Limburg. Hier begeleidt ze vooral jongeren met adhd, autismespectrumstoornis en sociaal-emotionele problemen en leerkracht – en schoolondersteuning. Kim legt zich toe op de begeleiding van hoogbegaafde jongeren en werkt als studiebegeleider. Ze betrekt in haar begeleiding de ruimere context van de jongere en werkt hiervoor vanuit een systeemtherapeutische visie.

Joesja Lievezoons JOESKA LIEVEZOONS
joeska@huismidori.be
0474 41 41 72

Schoolpsycholoog – counselor

 • Master in de Schoolpsychologie, KUL
 • Permanente Vorming in Counseling in Existentieel Welzijn, KUL (i.o.)
 • Lid VVSP, VVKP en BFP
 • Erkend door de psychologencommissie

Gwenda is werkzaam binnen het gewoon- en buitengewoon onderwijs als psycho-pedagogisch counselor en leerlingbegeleider. Ze legt zich toe op diagnostisch onderzoek en de begeleiding van zowel de leer- en cognitieve ontwikkeling, als de psychosociale ontwikkeling van kinderen en jongeren. Hierbij probeert zij een afstemming te bereiken tussen de noden van het kind en de opvoedings- of onderwijscontext. Daarnaast biedt Gwenda counseling aan kinderen en jongeren die worstelen met emotionele moeilijkheden (vb. angsten, verlieservaring, depressie, laag zelfbeeld,...) en zingevende vragen (vb. Wie ben ik? Wat wil ik in mijn leven? Hoe kan ik mijn grenzen bepalen? Waar wil ik energie in investeren?).

Yasmine Schalk Yasmine Schalk
yasmine@huismidori.be
0474 49 83 23

Klinisch psycholoog voor kinderen en adolescenten

 • Master in de Klinische Psychologie voor Kinderen en Adolescenten, KUL
 • Geïnteresseerd in de systeemtherapeutische benadering
 • Erkend door de psychologencommissie: 932118592

Laura heeft ervaring op vlak van psychodiagnostiek en de begeleiding van gezinnen. Ze bekijkt het kind als deel van een systeem en betrekt graag ouders bij het hulpverleningsproces. Ze werkt zowel met jonge kinderen als adolescenten die verschillende problemen ervaren zoals ADHD, ASS, depressieve klachten, angst, trauma, zelfvertrouwen, sociale problemen, emotieregulatie,… etc. Voor adolescenten biedt ze ook hulp bij identiteitsvragen en ontwikkelingsovergangen. 

Mindfulness oefeningen door Annelies Smolders voor €8

Multidisciplinaire aanpak

Elke psycholoog heeft eigen specialisaties

Bij Huis Midori te Hasselt heeft elke psycholoog zijn eigen specialisaties. Zo garanderen we u de meest efficiënte behandeling van uw probleem, en bieden we de meest ervaren psychologen in hun vakgebied. Wij zijn er voor u!

Nu aanmelden