Groepspraktijk van Psychologen & slaapspecialisten

Multidisciplinair team van psychologen


Coach - Klinisch psycholoog – Psychotherapeut – Neuropsycholoog - Slaapexpert

 • Master Klinische Psychologie volwassenen, KU Leuven
 • Opleiding Klinische psychologie volwassenen KU Leuven
 • Psychoanalytische Psychotherapie KU Leuven
 • Neuropsychologie
 • Diagnostiek volwassenen VUB
 • Mindfulness en cognitieve training stress-pijnreductie
 • CBT-i Barcelona (Morin)
 • Lid VVKP en BFP
 • Erkend door psychologencommissie: 732109633
 • Erkend psychotherapeut door CM, Liberale Mutualiteit en de Voorzorg.

Alexander Mellemans Alexander Mellemans
alexander@huismidori.be
0475 81 16 42

Klinisch psycholoog - Psychotherapeut (i.o.)

 • Bachelor Gezondheidspsychologie, NL
 • Master Klinische Psychologie, NL
 • Basisaantekening Psychodiagnostiek
 • Cliëntgerichte psychotherapie (i.o.), KUL
 • Lid VVKP, BFP, VVCPC, NIP
 • Erkend door de psychologencommissie: 732112941
 • Erkend psychotherapeut door De Voorzorg

Marjukka werkt cliëntgericht-experiëntieel en maakt gebruik van elementen uit o.a. emotion-focused therapy (EFT), existentiële therapie en focussing. Ze werkte in een algemeen ziekenhuis, waar zij ervaring opbouwde met behandeling van diverse psychosomatische problemen. Tevens deed zij onderzoek naar ouderen met dementie en gedragsproblematiek in samenwerking met de Open Universiteit Nederland. (Jong)volwassen en ouderen kunnen bij haar terecht voor uiteenlopende problemen, zoals stemmingsstoornissen, angstklachten, psychosomatische klachten, stress, burn out, dwangklachten, eetproblemen, levensvragen, afhankelijkheid, verlieservaringen.

Claudia Fonsaer Claudia Fonsaer
claudia@huismidori.be
0498 07 84 23

Klinisch psycholoog – Systeem- en Relatie Therapeut

 • Relatie- en gezinstherapie, Instituut voor Persoonlijke relaties en reflectie, Mechelen.
 • Master Klinische Psychologie, VUB.
 • Psychologie (biologische, ontwikkelingspsychologie), Universiteit Maastricht.
 • Lid VVKP, BFP, BVRGS.
 • Erkend door de psychologencommissie: 772106591

Kim is relatie- en gezinstherapeut en al jaren consulent voor problematische opvoedingssituaties bij Jongerenwelzijn. Kim deed ervaring op in de liaisonpsychiatrie in een algemeen ziekenhuis en binnen het onderwijs als pedagogisch medewerker autisme. Haar afstudeeronderzoek werd gepubliceerd in het Journal of autism en developmental disorders (februari 2006).

Ine Putseys Ine Putseys
ine@huismidori.be
0495 68 02 35

Klinisch psycholoog - Criminoloog

 • Licentiaat Klinische Psychologie UG
 • Licentiaat Criminologie UG
 • Burn-out opleiding, The Human Link
 • Lid VVKP en BFP
 • Erkend door de psychologencommissie: 772109631

Hilde is een klinisch psychologe en criminologe. Ze werkt voornamelijk gedragstherapeutisch omwille van het evidence-based en pragmatische karakter. De therapie wordt zo kort mogelijk gehouden met als doel je de tools te geven om eigenhandig en bekwaam verder te kunnen. Hilde behaalde haar licenties aan de Universiteit Gent. Ze nam leidinggevende functies waar binnen het Openbaar Bestuur waar ze werkte met voornamelijk toegepaste psychologie en toegepaste juridische vraagstukken. Vanuit haar ervaring als HRM-verantwoordelijke ontwikkelde ze een bijzondere interesse voor de aanpak en behandeling van burn-out.

Greet Jeunen Greet Jeunen
greet@huismidori.be
0472 40 64 11

Klinisch psycholoog - Hartcoherentie en biofeedback practitioner- HSP expert

 • Master Klinische Psychologie KU Leuven
 • Acceptance and Commitment Therapy, ACT Academie België
 • Hoogsensitiviteit voor Professionals, VUB
 • HeartMath Practitioner : hartcoherentie en biofeedbacktraining, HeartMath Benelux
 • Lid VVKP en BFP
 • Erkend door de psychologencommissie: 712114504

Sandra deed ervaring op in een psychiatrisch ziekenhuis alsook binnen het brede werkveld van Human Resources. Sandra werkt in haar begeleidingen op basis van inzichten uit o.a. de acceptance and commitment therapy (ACT) en de positieve psychologie. Ze biedt specifieke begeleidingen aan rond hartcoherentie (met behulp van biofeedbacktraining) en rond hoogsensitiviteit. Daarnaast richt Sandra zich onder meer op vragen rond uitbouw van veerkracht en vitaliteit, stresspreventie, angst en onzekerheid, optimaliseren van de life-work balance en life coaching in het algemeen.

Joke Raes Joke Raes
joke@huismidori.be
0484 48 72 21

Klinisch psycholoog en Interactionele Vormgeving - psychotherapeut (io)

 • Therapeutenopleiding 'Interactionele Vormgeving' (io)
 • Master Klinische en gezondheidspsychologie KUL
 • Health and Social Psychology - Maastricht University
 • Lid VVKP, BFP, Psychologenkring Z.O.-Limburg
 • Erkend door de psychologencommissie: 862112382

Sarah biedt psychologische begeleiding aan (jong)volwassenen en ouderen. Ze werkt vanuit het model van Interactionele Vormgeving (I.V.), een nieuwe vorm waarbij, vertrekkend vanuit een integratieve visie, verschillende therapeutische stromingen in interactie worden gebracht tot een nieuw model. Haar specifieke interesse gaat uit naar werken met ouderen, middelenmisbruik en autismespectrumstoornis (ASS). U kunt bij haar echter ook terecht voor allerlei problematieken zoals stress, depressieve klachten, angstklachten… Naar gelang de noden en problematiek, wordt gebruikt gemaakt van verschillende therapeutische technieken (vb gesprekstherapie, gedragstherapie, creatieve therapie, relaxatietherapie, mindfulness,…).

Britt Rutten Britt Rutten
britt@huismidori.be
0498 54 78 15

 • Klinisch kinderpsycholoog KU Leuven
 • Psychodynamisch kindertherapeut KU Leuven
 • Lid VVKP, BFP en VVPT
 • Erkend door de psychologencommissie
 • Erkend psychotherapeut door de CM ziekenkas, de liberale mutualiteit en de Voorzorg

Annick is klinisch kinderpsycholoog en psychodynamisch kindertherapeut. Ze werkt momenteel als teamcoordinator van de kleutergroep in het centrum voor kinderpsychiatrie te Hasselt. Hier staat ze in voor de diagnostiek en begeleiding van jonge kinderen met psychische problemen en ontwikkelingsmoeilijkheden.

In Huis Midori richt Annick zich tot individuele speltherapie, psychotherapie voor kinderen en ouder-kind begeleiding. Daarnaast biedt ze ook ouder-kind therapie met elementen van Theraplay aan voor kinderen met hechtings- en/of ontwikkelingsproblemen, trauma of regulatiemoeilijkheden.

Hanne Knuts HANNE KNUTS
hanne@huismidori.be
0496 64 12 82

Psycholoog i.o.

 • Gezondheidswetenschappen Universiteit Maastricht
 • Master Mental Health Universiteit Maastricht (i.o., diploma januari 2018)
 • Master Psychology and Law Universiteit Maastricht (i.o. diploma, januari 2018)
 • Burn-out opleiding, The Human Link (november 2018)
 • EMDR bij vzw Integrativa (januari 2018)

Valerie haar specifieke interesse gaat uit naar intelligentie- persoonlijkheids- en neuro-psychologisch onderzoek, autisme en ADHD onderzoek bij volwassenen en kinderen. Zij richt zich op burn-out behandeling, trauma verwerking door middel van EMDR en Tinnitus Retraining Therapy
Mindfulness oefeningen door Annelies Smolders voor €8

Multidisciplinaire aanpak

Elke psycholoog heeft eigen specialisaties

Bij Huis Midori te Hasselt heeft elke psycholoog zijn eigen specialisaties. Zo garanderen we u de meest efficiënte behandeling van uw probleem, en bieden we de meest ervaren psychologen in hun vakgebied. Wij zijn er voor u!

Nu aanmelden