Chronische pijn, CVS & fybromyalgie

Chronische pijn gaat vaak gepaard met een impact op je fysieke, mentale en sociale welzijn. Dit maakt dat chronische pijn je leven overhoop kan gooien. Veel pijnpatiënten krijgen de boodschap dat ze moeten "leren leven" met hun chronische pijnklachten. In werkelijkheid blijkt dit echter niet zo eenvoudig.

CVS behandeling

CVS behandeling gaat gedurende zes groepssessies van twee uur ervaringen uitwisselen met andere CVS patiënten, en u gaat tijdens de CVS behandeling mee op zoek naar de best mogelijke omgangsvorm met je CVS. Tijdens de CVS behandeling wordt er gewerkt aan de hand van het evidence based kader van de Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Het doel van deze CVS behandeling is het streven naar een waardevol leven, rekening houdend met de pijn en de beperkingen die je ondervindt door CVS. Er worden tijdens de CVS behandeling handvaten aangereikt om een nieuwe, zinvolle invulling van het dagelijkse leven te bekomen waarbij je niet meer op een ongezonde manier opgeslorpt wordt door belemmerende gedachten, emoties en lichaamsgewaarwordingen. Er wordt tijdens de CVS behandeling gebruik gemaakt van ondersteunende metaforen en ervaringsgerichte oefeningen, die je leren meer in het hier-en-nu te leven.

Chronische pijn behandeling

Chronische pijn behandeling gaat gedurende zes groepssessies van twee uur ervaringen uitwisselen met andere chronische pijn patiënten, en u gaat tijdens de chronische pijn behandeling mee op zoek naar de best mogelijke omgangsvorm met je chronische pijn. Tijdens de chronische pijn behandeling wordt er gewerkt aan de hand van het evidence based kader van de Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Het doel van deze chronische pijn behandeling is het streven naar een waardevol leven, rekening houdend met de pijn en de beperkingen die je ondervindt. Er worden tijdens de chronische pijn behandeling handvaten aangereikt om een nieuwe, zinvolle invulling van het dagelijkse leven te bekomen waarbij je niet meer op een ongezonde manier opgeslorpt wordt door belemmerende gedachten, emoties en lichaamsgewaarwordingen. Er wordt tijdens de chronische pijn behandeling gebruik gemaakt van ondersteunende metaforen en ervaringsgerichte oefeningen, die je leren meer in het hier-en-nu te leven.

Fibromyalgie behandeling

Fibromyalgie behandeling gaat gedurende zes groepssessies van twee uur ervaringen uitwisselen met andere fibromyalgie patiënten, en u gaat tijdens de fibromyalgie behandeling mee op zoek naar de best mogelijke omgangsvorm met je fibromyalgie. Tijdens de fibromyalgie behandeling wordt er gewerkt aan de hand van het evidence based kader van de Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Het doel van deze fibromyalgie behandeling is het streven naar een waardevol leven, rekening houdend met de pijn en de beperkingen die je ondervindt door fibromyalgie. Er worden tijdens de fibromyalgie behandeling handvaten aangereikt om een nieuwe, zinvolle invulling van het dagelijkse leven te bekomen waarbij je niet meer op een ongezonde manier opgeslorpt wordt door belemmerende gedachten, emoties en lichaamsgewaarwordingen. Er wordt tijdens de fibromyalgie behandeling gebruik gemaakt van ondersteunende metaforen en ervaringsgerichte oefeningen, die je leren meer in het hier-en-nu te leven.

Therapeut: Marjukka Bartelet

Na het intakegesprek word je verwezen naar de therapeut die jou het beste kan helpen naargelang de problematiek, ervaring en specialisaties.


U wenst deze behandeling te starten of wil meer informatie?