Assertiviteitstraining

Doel van de assertiviteitstraining

Assertiviteitstraining heeft tot doel om voor jezelf op te komen op een goede manier, zonder de ander onnodig te kwetsen. Dat is de kern van assertiviteit en assertief gedrag. Jezelf in staat stellen je wensen en meningen te uiten, anderen minder de baas te laten spelen en rustiger zijn in contact met je medemensen. Maar vooral weten in welke situaties het voor jou belangrijk is om assertief op te treden. Daarvoor dient onze assertiviteitstraining!


Doelgroep voor assertiviteitstraining

De assertiviteitstraining is gericht op volwassenen (M/V) die:
 • Het moeilijk vinden voor zichzelf op te komen;
 • Niet weten 'neen' te zeggen als iets wordt gevraagd, terwijl ze het eigenlijk niet willen;
 • Denken dat anderen beter en meer waard zijn;
 • Anderen vaak tevreden stellen omdat ze bang zijn voor kritiek;
 • Ontevreden gevoelens opkroppen tot ze deze niet langer voor zich kunnen houden, waardoor het tot een uitbarsting komt.


Thema's in de assertiviteitstraining

Tijdens de assertiviteitstrainingen zullen volgende thema's aan bod komen:
 • Complimenten
 • Emoties uiten
 • Mening geven
 • Wensen uiten en wensen van de ander begrijpen
 • Nee zeggen en grenzen aangeven
 • Omgaan met manipulatie en doordrammers
 • Omgaan met kritiek en boosheid
Contactpersoon: Claudia Fonsaer

Assertiviteitstraining heeft tot doel om voor jezelf op te komen op een goede manier, zonder de ander onnodig te kwetsen. Dat is de kern van assertiviteit en assertief gedrag.


U wenst deze behandeling te starten of wil meer informatie?